Delaware je nejnovějším státem, který by mohl donutit školy, aby vydaly Trans Kids rodičům

V nastupujícím a vysoce kontroverzním trendu jsou v několika státech navrhovány zákony, které by vyžadovaly souhlas rodičů, aby se trans dětem a dospívajícím dostalo rovného zacházení ve škole – často putují transmladí k jejich rodičům bez ohledu na dopad, který by to mohlo mít na dítě.An Ohio Návrh zákona představený letos v květnu, o kterém poprvé informovali na celostátní úrovni., by účtoval poskytovatelům lékařského a duševního zdraví trestný čin, pokud neposkytnou trans-děti jejich rodičům. A dovnitř Indiana , nový zákon, který vstoupí v platnost 1. července, vyžaduje písemný souhlas rodičů, než se děti mohou ve škole něco naučit o lidské sexualitě – a konzervativní Liberty Counsel distribuuje formuláře opt-out rodičům, kteří chtějí svým dětem zakázat vystavení transgenderismu ve škole.

Ale dnes v Delaware zuří bitva o trans děti. Pátek je posledním termínem pro veřejné připomínky ke státní vzdělávací politice, která přerostla v národní bitvu.Delaware's Nařízení 225 , antidiskriminační opatření navržené v září 2017, mělo za cíl zvýšit rovný přístup ke vzdělání bez ohledu na věci, jako je rasa, národnostní původ a sexuální orientace. Ale pravicovým médiím se líbí Breitbart rychle se chopili návrhu, vypilovali podmínku, která by trans dětem umožnila ve škole samy identifikovat své pohlaví, a stočila to jako státem podporovaný klín levicové genderové indoktrinace oddělující děti od jejich rodičů.Po měsících protestů skupin, jako je konzervativní křesťan Rada pro rodinnou politiku v Delaware — což zvláště oponovat zákaz konverzní terapie v nařízení – zákon byl přepsán tak, aby nařizoval, aby školy vyžadovaly od transdětí potvrzení o svolení rodičů, než budou mít přístup k rovnému zacházení ve škole.

Sarah McBride, tisková tajemnice kampaně za lidská práva a rodačka z Delaware, nazývá nařízení 225 jednou z nejvýrazněji anti-transgenderových politik [viděných] od HB2 v Severní Karolíně.

Nucený odchod transgender studentů by vystavil mnoho mladých obyvatel Delaware riziku šikany, odmítnutí, bezdomovectví a násilí, říká McBride. Je prostě kruté potenciálně nutit studenta, aby si vybral mezi bezpečím a ochranou ve škole nebo bezpečím doma.Nařízení 225 původně obsahovalo podrobný seznam mandátů, aby se škola stala přívětivějším místem pro trans studenty. Antidiskriminační návrh by vyžadoval, aby vzdělání, mimoškolní aktivity, toalety a šatny byly přístupné bez ohledu na genderovou identitu. Původní zásady byly napsány tak, aby umožňovaly studentům změnit si ve škole jméno a pohlaví. Ale zákon byl silně pozměněn – nový dokument online je změť přeškrtávání a úprav – a nyní vyžaduje získání souhlasu rodičů, než může škola podniknout kroky k rozpoznání změny v jakékoli chráněné vlastnosti.

Záměrem školské politiky v Delaware je obecně zabránit diskriminaci jakékoli chráněné třídy (rasa, náboženství a postižení jsou jen některé z uvedených chráněných tříd). Zdá se, že některé z nejkonkrétnějších pasáží zásad se zaměřují na rasu hyperspecifickými způsoby: zásada zakazuje zacházet se studenty odlišně na základě původu nebo fyzických či kulturních charakteristik spojených s určitou rasou, jako je barva pleti, struktura vlasů nebo styly nebo určité rysy obličeje. Bez ohledu na to se zdá, že opozice vůči této politice se soustředí přímo na otázku transgender dětí.

I když jsem si nikdy nedokázala představit, že bych odmítla svou transgender dceru kvůli tomu, kým je, existují někteří rodiče, kteří nebudou mít problém odstrčit své děti jen proto, že jsou transgender, řekla obyvatelka Wilmingtonu a matka čtyř dětí DeShanna Nealová. tvrzení vydalo Národní centrum pro transgenderovou rovnost 27. června.

Otázka oznámení rodičů se stala tak spornou, že republikánští zákonodárci z Delaware letos v červnu představili návrh zákona na ochranu práva rodičů vychovávat své děti. House Bill 448 , sponzorovaný zástupci státu Deborah Hudson a Charles Postles, byl napsán v přímé reakci na navrhovanou školní antidiskriminační politiku.Pravidlo 225 vykrystalizovalo potřebu ochrany rodičovských práv v našem kodexu,“ řekl Postles Delaware News Journal 27. června. Stát by neměl mít možnost uzurpovat si rodičovská práva jen proto, že pár úředníků věří, že vědí, co je pro vaše děti nejlepší.“

Násilné vycházení transdětí – nebo jakýchkoli LGBTQ+ dětí – rodičům může být nebezpečné. Podle Zpráva Transgender Survey v USA z roku 2015 , trans lidé, jejichž nejbližší rodiny nejsou oporou, čelí zvýšené míře psychického utrpení, bezdomovectví a pokusu o sebevraždu. Stejný průzkum zjistil, že politiky školní inkluze jsou zásadní; více než 77 procent trans lidí uvedlo, že se ve škole setkali s nějakou formou negativní zkušenosti, přičemž mnoho z těchto negativních interakcí zahrnovalo učitele, kteří je nespravedlivě disciplinovali nebo je vyloučili.

Zatímco konzervativní skupiny nabádají rodiče, aby psali dopisy a komentáře Kampaň za lidská práva a další skupiny, které jsou proti nařízení pro jeho inkluzivní zásady, žádají lidi, aby předložili komentáře proti části souhlasu rodičů.„Aktualizovaný návrh nařízení 225 je diskriminační a nezákonný a porušuje jak důstojnost transdětí, tak federální zákony o občanských právech,“ říká McBride. Poznamenává, že HRC žádá guvernéra Carneyho a ministerstvo školství v Delaware, aby nařízení úplně stáhli a znovu zahájili tuto konverzaci.