Rozhodnutí Nejvyššího soudu umožňuje náboženským školám diskriminovat učitele LGBTQ+

Nejvyšší soud ve středu rozhodl, že zaměstnanci náboženských škol nemají zaměstnaneckou ochranu občanských práv, což je krok, který těmto institucím umožňuje právně diskriminovat LGBTQ+ učitele a poradce.Rozhodnutí 7-2 přišlo ve dvou samostatných případech, Škola Panny Marie Guadalupské proti Morrissey-Berru a St. James versus Darryl Biel , ve kterém byli vyhozeni dva učitelé základní školy na základě ministerské výjimky, která vylučuje, aby náboženské instituce dodržovaly antidiskriminační zákony pro zaměstnance, kteří se kvalifikovali jako ministři, i když tvrdí, že jsou diskriminováni na základě své rasy, pohlaví nebo sexuality.

v St. James versus Darryl Biel , bývalá učitelka páté třídy Kristen Biel byla propuštěna ze školy poté, co diagnóza rakoviny prsu v roce 2014 vyžadovala, aby si vzala volno na operaci a chemoterapii. Biel zemřela na rakovinu v roce 2019 a její soudní spor stále probíhá. v Škola Panny Marie Guadalupské proti Morrissey-Berru Agnes Morrissey-Berru zažalovala školu, která ji v roce 2015 vyhodila, za věkovou diskriminaci.Rozsudku předcházel rok 2012 Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. EEOC, 565 U.S. 171 , ve kterém SCOTUS jednomyslně prohlásil, že soudům je zakázáno zasahovat do vnitřních rozhodnutí církevních úřadů.Ačkoli Biel a Morrissey-Berru nedostali titul ministrů a mají méně náboženského vzdělání než učitel v rozsudku z roku 2012, soud uvedl, že platí stejné pravidlo, čímž se fakticky rozšiřuje ministerská výjimka i na zaměstnance náboženských škol.

Náboženská výchova a formace studentů je samotným důvodem existence většiny soukromých náboženských škol, a proto výběr a dohled nad učiteli, na které se školy spoléhají při této práci, leží v jádru jejich poslání, soudce Samuel Alito napsal pro soud.

Soudní přezkum způsobu, jakým náboženské školy plní tyto povinnosti, by podkopal nezávislost náboženských institucí způsobem, který První dodatek netoleruje.Soudkyně Sonia Sotomayer, ke které se připojila soudkyně Ruth Bader Ginsburg, zvýrazněné v a nesouhlasit že učitelé vyučovali především světské předměty a postrádali podstatné náboženské tituly a vzdělání.

Při vyloučení nároků učitelů soud zkresluje fakta, ignoruje použitelný standard přezkumu a sbaluje pečlivou analýzu Hosanna-Tabor do jediné úvahy: zda si církev myslí, že její zaměstnanci hrají důležitou náboženskou roli, napsala. Zjevná úcta Soudu v tomto případě hrozí, že téměř kdokoli, koho by školy mohly zaměstnat ministry, bude v procesu přijímání nechráněný před diskriminací. To nemůže být správné. Přestože některé náboženské funkce mohou být pro církev důležité, výkon některých z těchto funkcí osobou mechanicky nespouští kategorickou výjimku z obecně platných antidiskriminačních zákonů.

Toto rozšíření ministerské výjimky se pravděpodobně dotkne LGBTQ+ fakulty na náboženských školách. V loňském roce dala arcidiecéze Indianapolis pokyn více než 70 školám pod její správou propustit zaměstnance LGBTQ+ . Z tohoto rozhodnutí vycházeli dva poradenskí poradci, Shelly Fitzgerald a Lynn Starkeyová , byli vyhozeni kvůli sňatkům osob stejného pohlaví. Starkey i Fitzgerald podali žalobu na arcidiecézi, ačkoli středeční rozsudek by mohl ukázat jako náročné pro případ.

Nikdo si nezaslouží být na svém pracovišti diskriminován. Dnešní rozhodnutí znamená, že náboženské instituce, které chtějí propustit nebo odmítnout najmout učitele nebo jiné zaměstnance na základě věku, rasy, sexuální orientace nebo jiných diskriminačních faktorů, mají na to právní ochranu, řekla Maggie Siddiqi, ředitelka Faith and Progressive Policy. Iniciativa v Centru pro americký pokrok, v a tvrzení . Toto rozhodnutí by mohlo odejmout právo milionů pracovníků náboženských institucí – od učitelů po zdravotnické pracovníky – žalovat zaměstnavatele, pokud se setkají s diskriminací v zaměstnání. Tato zásadní zákonná práva by neměla být pracovníkům odepřena.