Proč role biskupa Michaela Curryho na královské svatbě signalizuje přijetí LGBTQ+

Časové osy a zpravodajství každého z nás byly celé týdny plné podrobností o královské svatbě. Můj také, ale s větším vzrušením z role předsedajícího biskupa Michaela Curryho v obřadu než z role bezových květů na svatebním dortu. Během svého dospívání a studia na vysoké škole jsem byl silně zapojen do programu Mládež v biskupské diecézi Massachusetts, takže když je muž, který má na starosti biskupskou církev Spojených států, vybrán, aby přednesl kázání na velký den prince Harryho a vévodkyně Meghan , mé sociální sítě berou na vědomí — jak by také měly. Bishop Curry byl politickou a queer-pozitivní volbou.Biskup Curry je první černoch, který slouží jako předsedající biskup episkopální církve, což je v podstatě jako být prezidentem amerických biskupů. Byl zvolen duchovními a laickými vůdci z celé země, aby vedl politiku a strategii Církve, staral se o administrativní potřeby a sloužil jako vedoucí biskupský mluvčí. Do této role přišel v roce 2015 a od začátku se dostával pod fascinátory anglického duchovenstva, z velké části kvůli jeho odhodlání utvrzovat queer lidi.

Episkopální církev je součástí anglikánského společenství, globální sítě, která začala jako anglikánská církev s králem Jindřichem VIII. v jejím čele. Biskupská církev je často lehkomyslně označována jako katolické světlo: Spousta okázalosti a okolností, ale ne tolik morální nebo náboženského přesvědčení. Ve skutečnosti má episkopální církev svůj vlastní závazek sociální spravedlnost a advokacie . Zásady tohoto závazku, zejména kolem LGBTQ+ a genderové rovnosti, byly po celá desetiletí body značného napětí mezi anglikánskými vůdci a episkopály. Bishop Curry se ocitl v centru tohoto napětí, když poprvé vstoupil do své prominentní role. Poté, co episkopální církev odhlasovala, aby byly svatební obřady inkluzivní a dostupné pro páry stejného pohlaví, téhož roku byl do své současné role zvolen biskup Curry, vedoucí duchovenstvo z anglikánského společenství. sankcionováno episkopální církev tím, že na tři roky odebere své schopnosti hlasovat o církevní politice nebo zastupovat síť v mezináboženském prostředí.Biskup Curry reagoval na tyto extrémní sankce tím, že zdvojnásobil to, co popsal jako výzvu založenou na víře, aby křesťané stáli na straně LGBTQ+ lidí. Řekl dovnitř jeho oficiální prohlášení , Náš závazek být inkluzivní církví není založen na sociální teorii nebo kapitulaci před způsoby kultury, ale na naší víře, že natažené paže Ježíše na kříži jsou znamením samotné lásky Boží, která se k nám natahuje. Všechno.Mnozí si všimli rasového, kulturního a historického napětí prostupujícího svatební obřad Harryho a Meghan, ale závazek biskupa Curryho přijmout LGBTQ+ tváří v tvář konzervativnějšímu, patriarchálnímu a heteronormativnímu anglikánskému společenství také přispěl k patrnému náboženskému a politickému napětí.

Episkopální církev Spojených států byla založena, aby se podobala aspektům americké demokracie; církev se snaží odrážet hlasy a potřeby svých členů v kontextu Ježíšova učení. I když stále přerůstá do svého motta The Episcopal Church welcomes you, Episcopal Church je již dlouho lídrem mezi náboženskými komunitami v potvrzování a začleňování LGBTQ+ lidí a dalších zranitelných komunit do teologie a církevní politiky.

Vyrůstal jsem oba jako a velmi uzavřený bisexuální teenager a velmi aktivním účastníkem služby mládeže pro mé město a stát. I když jsem tehdy ve své církevní komunitě nikdy nevystupoval, bylo to jedinečné místo, které mě naučilo, že každá část toho, kým jsem, i ty části, které se mi nelíbily nebo které ostatní zahanbily, jsou hodna lásky a přijetí. Dávno předtím, než jsem kdy viděl queer lidi pravidelně začleňovat do mainstreamových médií nebo s nimi zacházet důstojně ve zprávách a politice, měl jsem LGBTQ+ vzory v biskupské církvi, od pravého reverenda Gene Robinsona (obecně považovaného za prvního gay biskupa v historii křesťanství ), mému faráři a diecéznímu biskupovi. Nikdy jsem nezapomněl slyšet episkopálního reverenda Dr. Camerona Partridge, prvního transgender kněze, který kázal v Národní katedrále (biskupské církvi), který naléhal na duchovní a laické vůdce z celého mého domovského státu, aby vytvořili potvrzovací politiky na Diecézní úmluvě, když jsem byl na střední škole.Episkopální církev tvrdě pracovala na tom, aby mě vzbudila v představě, že spravedlnost zahrnující LGBTQ+ je zbožná. Když jste potvrzeni jako dospělí členové biskupské církve, slibujete před svou komunitou a Bohem, že budete usilovat o spravedlnost a mír mezi všemi lidmi a budete respektovat důstojnost každé lidské bytosti. Promluvil biskup Curry královské rodině, anglikánským vůdcům a světu o moci lásky změnit svět. Mluvil o schopnosti obětní a vykupitelské lásky vymýtit hlad, chudobu a násilí. Když je láska cestou, necháme spravedlnost valit se jako mocný proud a spravedlnost jako věčně tekoucí potok... Když je cestou láska, je tu spousta dobrého místa – spousta dobrého místa – pro všechny Boží děti. Episkopální církev mi pomohla naučit, že láska – skutečně křesťanská láska – nezbytně zahrnuje podporu plného přijetí a rovnosti pro všechny queer lidi. Doufám, že přítomnost a kázání biskupa Curryho na královské svatbě pomůže naučit stejnou zprávu milionům lidí, kteří se naladili.

Alexandra Bollesová spoluzaložila virální každoroční digitální kampaň #BiWeek a získala cenu PFLAG Queen's Brenda Howard Award za její bisexuální+ advokacii. Absolventka Connecticut College a PICA Center studovala religionistiku, sociologii a vliv náboženských komunit na pohodu queer mládeže.